9  பொதுவான நிதி தவறுகள்

  1. வருமானத்தை விட அதிக செலவு செய்தல்
  2. முடிவில்லாத கடன்
  3. சம்பாதிக்கும் முன்பே, அந்த பணத்தை செலவு செய்தல்
  4. ஆடம்பர பொருட்கள் வாங்குதல்
  5. வீட்டிற்கு அதிகமாக செலவு செய்தல்
  6. புதிய செலவுகளை உருவாக்குதல்
  7. முதலீடு செய்யாமல் இருத்தல்
  8. சேமித்து கொண்டே முதலீடு செய்தல்
  9. பட்ஜெட் இல்லாமல் இருத்தல்

You may also like...