பணக்காரனாக வாழ வேண்டுமா?

  1. உங்கள் பட்ஜெட்டை உருவாக்குங்கள்
  2. கடனில் இருந்து விடுபடுங்கள்
  3. இரண்டாம் வருமானத்தை உருவாக்குங்கள்
  4. சம்பாதிப்பதை விட அதிகமாக செலவு செய்யாதீர்கள்
  5. அவசரகால நிதியை உருவாக்குங்கள்
  6. தினசரி பழக்கங்களை உருவாக்குங்கள்
  7. புத்திசாலித்தனமான சேமிப்புத் திட்டத்தை உருவாக்குங்கள்

You may also like...